תנאי שימוש ותקנון האתר

המידע שנמסר ב- https://www.gimlaim.org.il/  ("אנחנו", "שלנו", "אתר", "אותנו", "אייבאדס") מוצג למטרות המידע בלבד ואינו מיועד כהצעה לקנות או למכור, או בהסתה להצעה לקנות או למכור, כל מוצר, תוכנה, תוכניות, חבילות או מנויים מכל סוג שהוא. כל פעולה כזו בעקבות מידע כלשהו המופיע באתר שלנו תהיה על אחריותך והבעלים, חברי הצוות, היועצים, הצוותים או כל מי שקשור במוצרי האתר, פתרונות מכל סוג שהוא, לא יישאו באחריות כלפי מישהו על הסתמכות על מידע כזה. .

התנאים והמידע המופיעים באתרנו אינם מהווים הסכם פיננסי, חוקי או כל אחר למשתמש כלשהו ואין להסתמך עליהם ככאלה.

סעיף -1 – אחריות אישית

האתר, התוכן, המוצרים, הביקורות והשירותים שלנו מכוונים לייצוג מדויק של המידע שנמסר באתר. על ידי שימוש באתר האינטרנט שלנו וקניית מוצר כלשהו באמצעות קישור כלשהו אתה מודה שאתה משתתף ברצונך החופשי בשימוש באתר האינטרנט שלנו ובשימוש בשירותים שלנו. אתה מסכים להשתמש בבדיקת נאותות ושיקול דעת משלך לפני יישום המלצה או ייעוץ שאתה עשוי לקבל באתר האינטרנט שלנו, במוצרים ובשירותים שלנו. אתה מגיש בזאת, מאשר ואשר כי תיקח אחריות מלאה על בריאותך, חייך ורווחתך וכל ההחלטות האישיות שלך בעתיד ובעתיד, והבעלים, הצוות, הצוות או השלוחות שלנו לא יישאו באחריות כל אחת מהבחירות וההחלטות האישיות שלך.

סעיף -2 – אנו לא מציעים שום אחריות

הקפדנו לספק את הביקורות והדירוגים המדויקים ביותר בכנות. עם זאת, איננו טוענים כי כל אדם המשתמש באתר שלנו ישיג את התוצאות הטובות ביותר, ואתה מקבל ומבין שהתוצאות עשויות להיות שונות עבור כל אדם בהתאם לנסיבות הגורמים השונים. ההצלחה של כל מוצר תלויה באפשרויות שונות, גורמים טכנולוגיים, יכולת עבודה אישית, מיומנות ושלל גורמים נוספים. בשימוש באתר האינטרנט שלנו ובשימוש בשירותים שלנו אתה מסכים שאיננו אחראים להצלחה או לכישלון ההחלטות האישיות שלך, להגדלת או ירידה באושרך, או לכל תוצאה אחרת מכל סוג שאתה עשוי לגרום לכך מידע המוצג לך דרך אתרנו. אתה האחראי הבלעדי לתוצאות שלך.

סעיף -3- הנחת סיכון

אתה מסכים שאתה משתמש בשיקול דעתך בשימוש במידע המופיע באתר ובאמצעותנו, בתוכן כתוב, בסרטונים ובשירותים הנעשים על אחריותך בלבד. באחריותך להבחין בסיכונים של שימוש בתוכן האתר שלנו, בייעוץ לאימון, בסרטונים ובשירותים. יתכנו סיכונים ובעיות בלתי צפויים שעלולים להיווצר עקב התחלת כל שגרה או תוכנית חדשה. איננו אחראים למעשיכם או לבחירותיכם לפני, במהלך או אחרי כל אחת מההצעות, הייעוץ, התוכניות, השירותים והסרטונים שלנו. אתה מבין כי כל אזכור של מוצר, הצעה פיננסית או המלצה כלשהו, ​​ייקח על אחריותך בלבד, ללא אחריות מצדנו. אתה מקבל אחריות מלאה והשלכות על השימוש שלך, או על השימוש שלך, בכל מידע שנמסר על ידינו בכל אמצעי שהוא. השימוש שלך, או אי השימוש שלך, במידע זה הוא על אחריותך בלבד, ואתה פוטר אותנו מכל אחריות או הפסד שאתה, או משפחתך או ילדיך (אם רלוונטי) או כל אדם אחר, עלולים להיגרם מהשימוש שלך או מהם או אי שימוש במידע שנמסר.

סעיף -4 – נכונות המידע

למרות שעשינו מאמצים להבטיח שהמידע שנמסר דרך אתר האינטרנט שלנו, רשימות המוצרים, הביקורות, הדירוגים, התוכן, הסרטונים והשירותים יהיה מדויק לחלוטין, המידע עלול להכיל בטעות דיוקים או שגיאות דפוס. איננו אחראים לדעות, לדעות או לדיוק העובדות המוזכרות באתרנו, חומרים כתובים, תכנים אחרים, מיילים, תוכניות ושירותים. מידע זה באתר זה נמסר לאחר מחקר מעמיק אולם אופי הטכנולוגיה העדכנית ביותר הוא כזה שהוא מתפתח כל הזמן, ולכן איננו יכולים להיות אחראים לדיוק התוכן שלנו. איננו יכולים להיות אחראים לשגיאות או מחדלים כלשהם, ואיננו מקבלים אחריות כלשהי בגין כל אובדן או נזק אשר נוצר. החוק משתנה ממדינה למדינה וממדינה למדינה והוא משתנה כל הזמן ולכן הוא משפיע על כל אדם ועסק בדרכים שונות. כתוצאה מכך, מומלץ לחפש אפשרויות קיימא אחרות לפני שתסתמך על מידע כלשהו המופיע באתר שלנו.

סעיף -5- תוכניות שותפים

תמיד האמנו שהקשר בין האתר שלנו לקוראים והמשתמשים באתר שלנו צריך להיות שקוף תמיד. זו הסיבה שאנחנו חושפים שכללנו מוצרים וקישורים מסוימים באתר שלנו שממנו נרוויח עמלת שותפים אם כל קורא או משתמש באתר שלנו יבצע רכישה בעקבות קישור זה. כאשר אתה לוחץ על קישורים אלה, הביקור שלך מתוייג עם קובץ cookie מיוחד למעקב אחר ההפניה מאתרנו.

אין עלות נוספת למשתמש כאשר המשתמש לוחץ על קישור או רוכש מוצר דרך הקישור. עם זאת, עמלות שנצברו באמצעות מכירות עוזרות לכיסוי עלויות הקשורות לבניית אתר זה ותחזוקתו.

הקפד לשמור על כרטיס האשראי, כרטיס החיוב שלך, או בכל אמצעי שבו אתה משתמש לרכישה מאובטח ותמיד הקפד לבדוק את הביקורות לפני רכישת מוצרים כלשהם. הבעלים, השותפים, הצוות, הצוות או אחרים הקשורים אליו לא יהיו אחראים לכל מוצר שנרכש באמצעות קישורי שותפים ו / או מודעות ממומנות.

לידיעתך, אנו ממליצים רק על שירותים שבדקנו ודירגנו באופן אישי, או שאנו יכולים באמת להמליץ ​​עליהם. עם זאת, אנו לא מתחייבים, מתחייבת, או מבטיחה באשר לדיוק, מטבע או שלמות התוכן הכלול באתר זה או באתרים מסונפים המקושרים לאתר זה או ממנו. כל הסתמכות שתתבסס על מידע כזה הינה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק לרבות ללא הגבלה, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או כל הפסד או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים משימוש באתר זה או בקשר אליו. .

גילוי זה הועמד לרשותנו באופן ציבורי באתר לקריאת כולם. אם יש לך שאלות או הערות, תוכל להגיע אלי בכתובת [email protected]

סעיף -6- כתב ויתור על אחריות

האתר, בעליה, צוותיה ואנשי הצוות, שותפיה, יועצים, שלוחות או שותפים לא יישאו באחריות לגורמים שאינם בשליטתם ולכל אובדן או נזק שייגרם לסביבתך הטכנית, כולל המחשבים, התוכנה, ציוד הרשת שלך (מודמים, נתבים, טלפונים וכו ') וכל ציוד המשמש לגישה או לשימוש בשירות ו / או המידע. באופן דומה, לא נהיה אחראים לכל מחדל או עיכוב בהשלמת שירות זה, ולא נהיה ברירת מחדל, כאשר כישלון או עיכוב כאמור נגרמים, במלואם או בחלקם, מכל מעשי אלוהים, מלחמת אזרחים מהומה אזרחית, מהומה, שביתה, מרד, מהפכה, שריפה, שיטפון, ערפל, מלחמה, ברק, רעידת אדמה, שינוי מדיניות הממשלה, מערכת רשת לא זמינה, אירועי כוח עליון, או כל גורם סכנה אחר שאינו בשליטתנו ואשר ההשפעה של מניעת ביצוע השירות על ידי האתר שלנו ובאמצעותו.

סעיף -7- הצהרת אחריות

אחריות מכל סוג שהוא על ידינו, בעליו, צוותו ואנשי הצוות שלו, עובדים, יועצים, שלוחות ושותפיו לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים (כולל נזקים בגין הפסדים על השקעות או אובדן רווחים או בגין כל תביעה או דרישה על ידי צד ג 'כלשהו, ​​גם אם אנו, וצוותנו ואנשי הצוות שלנו, עובדים, יועצים, שותפים עצמאיים או שותפינו ידענו או שיש לנו סיבה לדעת על האפשרות שתביעת נזק או דרישה כאמור תעלה על פי כל תיאוריית חוק בעוולה, חוזה, אחריות קפדנית) או בקשר אליו הגישה (או חוסר יכולת הגישה) לאתר או השימוש בו אינה נכללת והיא מתנערת בזאת במפורש על ידנו ושותפים קשורים במידה המלאה המותרת על פי החוק והתקנות הרלוונטיים.

סעיף -8- שיפוי

אתה מסכים שאתה מחזיק לחלוטין במזיקים, משפה ומשחרר אותנו ואת כל אחד מבעל האתר שלנו, מאנשי הצוות ואנשי הצוות, העובדים, היועצים, השותפים, או כל אדם אחר המזוהה איתנו מכל נזק, עילת תביעה, אחריות, תביעות, טענות, סכומי כסף, טענות ודרישות כלשהן, בחוק או בהון העצמי, שהיו לך, יהיו או יהיו לך בעתיד נגדנו, הנובעות מהשתתפותך או בכל דרך הקשורה לאתר שלנו, לסרטונים, ושירותים, גם אם היינו מודעים מראש לאפשרות של תביעה כזו.

סעיף -9- שחרור תביעות

בשום מקרה הבעלים, חברי הצוות, הצוות, הקבלנים או מי שקשור אלינו לא יהיו אחראים כלפי כל אדם, חברה, צד, הצוות המשפטי בגין כל סוג של נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, שוויוני או תוצאתי לכל שימוש שהוא. של או הסתמכות על האתר שלנו, על שירותיו ותוכנו, או על אלה המסונפים אלינו בכל דרך שהיא, ואתה משחרר אותנו בזאת מכל התביעות, כולל, ללא הגבלה, אלה הקשורות לאובדן רווחים כלשהם, אישיים או מכשולים עסקיים, הפרעות, פגיעות אישיות, תאונות, שימוש לא נכון במידע, או כל אובדן אחר, בעיה נפשית או פיזית, מצב או נושא, או בכל דרך אחרת, גם אם מומלץ לנו במפורש לאפשרות של נזקים או קשיים כאלה.

סעיף -10 – שינויים בהיתר

אנו רשאים לשנות, לשנות או לתקן את כתב הוויתור הזמין באתרנו מבלי להוציא הודעה בכל עת. כתב ויתור שהשתנה יוצג באתרנו ובאחריותך יהיה לבחון את השינויים, השינויים או התיקונים שאנו עשויים לבצע. על ידי כניסה לאתר שלנו, אתה מסכים עם כתב ויתור שלנו אם אתה מבין זאת או לא. המשך השימוש באתרנו לאחר ששינינו את כתב ויתור יאשר במשתמע את הסכמתך לשינויים שלנו.

פרק -11- יצירת קשר

אם יש לך הערות, שאלה, משוב או הצעה תוכל לעשות זאת על ידי פנייה אלי בכתובת:

דוא"ל: [email protected]