מדוע לפעול עכשיו

jack

העלייה בתוחלת החיים – הביאה לגידול מהיר של אוכלוסיית בני ה- 60+ ובקרוב יחיו בעולם, לראשונה, יותר זקנים מאשר ילדים. בישראל, מספר הזקנים צפוי להגיע לכדי חמישית מכלל אוכלוסיית המדינה – בתוך עשור.
פיחות ביחס לזקן ובמעמדו – בעשורים האחרונים, חל פיחות משמעותי בגישת החברה כלפי הזקן. בתרבות המערבית המודרנית, המקדשת את הקדמה, את הטכנולוגיה ואת הנעורים – נדחקו הזקנים למקום של נזקקים, חולים, בלתי נראים ובלתי רלבנטיים.
ההחמצה -אוכלוסיית הזקנים מהווה משאב חשוב: בניסיון שצברה, בידע נרחב ובכוחה הכלכלי, היצרני והצרכני. תפיסת הזקן כנטל שיש לצמצמו ככל האפשר, וההתנהגויות הנובעות מתפיסה זו, גורמת לחברה הפסד כפול: הן חומרי והן ערכי.
ההזדמנות – ההכרה בעובדות אלה, מצדיקה ריכוז מאמץ שיאפשר לאוכלוסיית הזקנים להמשיך ליצור, להשתכר שכר הוגן, להנות – ולתרום גם בפעילות התנדבותית.
חיבור הזקנים לתהליכי צמיחה כלכלית וחברתית, לפעילות התנדבותית ובמקביל קידום פעילות חינוכית ופעילות בין דורית, ייצרו ציפייה אמיתית של החברה מכל זקן: להמשיך ולהיות פעיל, לתרום ככל יכולתו ורצונו לכלכלה לחינוך ולתרבות.

גיורא מלמד
גיורא מלמד

אחרי שלא מצאתי בשום מקום אחר את מבוקשי, שמתי לעצמי כיעד להקים ולרכז מידע נגיש לגימלאים גיל הזהב, מקווה ומאמין שתמצאו ערך רב בתוכן באתר.